Does Market show up for mobile subscribers with no data plan (voice only)?

by j » Thu, 05 Mar 2009 08:55:51 GMT


Sponsored Links
 For subscribers without data plan (voice only), do mobile operators
(e.g. t-mobile) still let their G1 browse and download apps (e.g.
games which don't require connection) from the Market?

If so I would think I need to make 2 versions of my app.  One that
does not require internet and one that uses internet to check for
updates.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~Other Threads

1. My application has died when I started to use Browser

My application is background application.It uses WIFI lock and
INTERNET permission. It is doing some socket communication with a
Remote Host PC and as well as with a local android application. It
will start based on incoming SMS.

While my application is running, I tried to use the browser
application. Within a minute my application is getting crashed.(in
DDMS log, I found the application process has died)

And again I restarted my application, it is always getting crashed
within a minute.

I could not find the reason from the DDMS log.

Someone can help me to figure out the problem...

Thanks in advance.

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

2. Android Software Engineer - 15.000 PLN / m-c

Naszym klientem jest firma o wiatowej renomie w zakresie dostarczania
aplikacji mobilnych. Dwa gwne obszary dziaalnoci naszego klienta,
to: rozwj aplikacji mobilnych dla wielu platform mobilnych oraz usug
zapewniajcych wysok jako standardowych komponentw oprogramowania
na urzdzenia mobilne.
Nasz klient tworzy innowacyjne aplikacje mobilne rich-media; aplikacje
klienckie Social Networking; produkty i usugi Visual Voicemail;
rozwizania Mobile Marketing oraz Mobile TV & Video.
Partnerami naszego klienta, s wiodcy operatorzy telefonii komrkowej
oraz producenci urzdze mobilnych z caego wiata.

Android Software Engineer
Miejsce pracy: Kolonia
Nr ref.: ASE/Kolonia


Warunki projektu:
Wynagrodzenie: 15.000 PLN / m-c
Czas trwania: 9 - 12 m-cy - z opcj przeduenia (po zakoczeniu
kontraktu firma oferuje udzia w innych rwnie ciekawych projektach)
Rozpoczcie: Rekrutacja ciga
Miejsce: Kolonia
Tryb pracy: Peny etat
Forma wsppracy / rozliczenie: Faktura VAT / umowa o dzieo / umowa
zlecenie.

Oczekiwania firmy:
- Wyksztacenie wysze informatyczne lub pokrewne
- Przynajmniej 3 letnie dowiadczenie developerskie (C++ / C / Java)
- Przynajmniej roczne dowiadczenie developerskie pod Android
- Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego

Nasz klient zapewnia:
- Praca przy bardzo ciekawym projekcie
- Wynagrodzenie 15.000 PLN / M-c
- Zakwaterowanie w mieszkaniu firmowym
- Dzienne diety
- Zwrot kosztw podry Polska <=> Kolonia


Osoby zainteresowane nasz ofert prosimy o przesanie CV.doc w jzyku
angielskim, z klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na
adres: praca[na]rekrutacyjny.pl

W temacie aplikacji prosimy o wpisanie nazwy stanowiska lub numeru
referencyjnego oferty.


Prosimy o zaczenie nastpujcej klauzuli: "Wyraam zgod na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz.
883)"
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~

3. YouTube & Android

4. Free space required for a package install

5. finishing(killing) the application from the sub-Activity

6. How to rebuild touch screen driver

7. Exceptions in box2d through NDK.